Lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Các đại biểu dự hội nghị lấy ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị lấy ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị lấy ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Ảnh: NT
Lên top