Lấy mẫu tầm soát COVID-19 cho 1.500 công nhân Công ty PouYuen

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho công nhân Công ty PouYuen chiều 13.6. Ảnh: Đức Long
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho công nhân Công ty PouYuen chiều 13.6. Ảnh: Đức Long
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho công nhân Công ty PouYuen chiều 13.6. Ảnh: Đức Long
Lên top