LĐLĐ THỊ XÃ HỒNG LĨNH (HÀ TĨNH):

Lấy lợi ích NLĐ làm phương châm hoạt động

Lãnh đạo LĐLĐ và Ủy ban MTTQ trao thưởng cho các CNLĐ tiêu biểu năm 2017. Ảnh: Q.C
Lãnh đạo LĐLĐ và Ủy ban MTTQ trao thưởng cho các CNLĐ tiêu biểu năm 2017. Ảnh: Q.C