Lắp vách ngăn tại bàn ăn tập thể để phòng chống dịch COVID-19

Toàn bộ các bàn ăn trong nhà bếp của Cty giày Chung Jye đều đã được lắp vách ngăn. Ảnh: NT
Toàn bộ các bàn ăn trong nhà bếp của Cty giày Chung Jye đều đã được lắp vách ngăn. Ảnh: NT
Toàn bộ các bàn ăn trong nhà bếp của Cty giày Chung Jye đều đã được lắp vách ngăn. Ảnh: NT
Lên top