Lập đoàn liên ngành đi đòi nợ tiền bảo hiểm cho người lao động

Đại dịch COVID-19 khiến hàng loạt tàu du lịch hiện vẫn nằm bờ, khiến hàng ngàn lao động mất việc làm và nhiều người bị tạm dừng đóng các loại tiền bảo hiểm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đại dịch COVID-19 khiến hàng loạt tàu du lịch hiện vẫn nằm bờ, khiến hàng ngàn lao động mất việc làm và nhiều người bị tạm dừng đóng các loại tiền bảo hiểm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đại dịch COVID-19 khiến hàng loạt tàu du lịch hiện vẫn nằm bờ, khiến hàng ngàn lao động mất việc làm và nhiều người bị tạm dừng đóng các loại tiền bảo hiểm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top