Lập đoàn khảo sát ghi nhận phản ánh của người sử dụng lao động, NLĐ

Đoàn khảo sát của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động và Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) ghi nhận ý kiến của NLĐ tại Công ty CP thêu may Mỹ Đức (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: H.A
Đoàn khảo sát của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động và Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) ghi nhận ý kiến của NLĐ tại Công ty CP thêu may Mỹ Đức (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: H.A
Đoàn khảo sát của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động và Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) ghi nhận ý kiến của NLĐ tại Công ty CP thêu may Mỹ Đức (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: H.A
Lên top