Lập danh sách người lao động đặc biệt khó khăn do COVID-19

Công đoàn Dệt May Việt Nam luôn đồng hành cùng các công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với chuyên môn thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc. Ảnh: Hải Anh
Công đoàn Dệt May Việt Nam luôn đồng hành cùng các công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với chuyên môn thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc. Ảnh: Hải Anh
Công đoàn Dệt May Việt Nam luôn đồng hành cùng các công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với chuyên môn thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc. Ảnh: Hải Anh
Lên top