Lao động visa E9 tại Hàn Quốc được gia hạn thời gian đăng kí làm thời vụ

Lao động visa E9 tại Hàn Quốc được gia hạn thời gian đăng kí làm thời vụ. Ảnh minh hoạ Anh Thư.
Lao động visa E9 tại Hàn Quốc được gia hạn thời gian đăng kí làm thời vụ. Ảnh minh hoạ Anh Thư.
Lao động visa E9 tại Hàn Quốc được gia hạn thời gian đăng kí làm thời vụ. Ảnh minh hoạ Anh Thư.
Lên top