Lao động Việt Nam sang làm việc tại nước ngoài lùi thời gian xuất cảnh

Camera hồng ngoại đo thân nhiệt khách nhập cảnh. Ảnh Phạm Đông.
Camera hồng ngoại đo thân nhiệt khách nhập cảnh. Ảnh Phạm Đông.
Camera hồng ngoại đo thân nhiệt khách nhập cảnh. Ảnh Phạm Đông.
Lên top