Lao động Việt Nam ở Hàn Quốc mong được về quê hương

Anh Nguyễn Việt Hùng làm việc cho công ty sản xuất gỗ ở thành phố Busan, Hàn Quốc.
Anh Nguyễn Việt Hùng làm việc cho công ty sản xuất gỗ ở thành phố Busan, Hàn Quốc.
Anh Nguyễn Việt Hùng làm việc cho công ty sản xuất gỗ ở thành phố Busan, Hàn Quốc.
Lên top