Lao động Việt Nam được nhập cảnh vào Malaysia khi nào?

Lao đông nữ Việt Nam làm việc tại Malaysia. Ảnh: DOLAB
Lao đông nữ Việt Nam làm việc tại Malaysia. Ảnh: DOLAB
Lao đông nữ Việt Nam làm việc tại Malaysia. Ảnh: DOLAB
Lên top