Lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Người lao động dự thi kì thi tiếng Hàn. Ảnh minh hoạ Anh Thư.
Người lao động dự thi kì thi tiếng Hàn. Ảnh minh hoạ Anh Thư.
Người lao động dự thi kì thi tiếng Hàn. Ảnh minh hoạ Anh Thư.
Lên top