Lao động và doanh nghiệp Việt Nam sáng tạo, tự cường trong cách mạng 4.0: Cần thiết có “Quỹ hỗ trợ NLĐ trong cách mạng 4.0”

Nhiều doanh nghiệp tìm cách sa thải lao động nữ ngoài 40 tuổi vì không đáp ứng được yêu cầu công việc và sự thay đổi khoa học công nghệ. Ảnh minh họa: T.L
Nhiều doanh nghiệp tìm cách sa thải lao động nữ ngoài 40 tuổi vì không đáp ứng được yêu cầu công việc và sự thay đổi khoa học công nghệ. Ảnh minh họa: T.L
Nhiều doanh nghiệp tìm cách sa thải lao động nữ ngoài 40 tuổi vì không đáp ứng được yêu cầu công việc và sự thay đổi khoa học công nghệ. Ảnh minh họa: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM