Lao động từ Guinea Xích đạo về nước trước thời hạn được hỗ trợ gì?

Đoàn xe chở 219 người lao động Việt trở về từ Guinea Xích Đạo về đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Ảnh Quang Giang.
Đoàn xe chở 219 người lao động Việt trở về từ Guinea Xích Đạo về đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Ảnh Quang Giang.
Đoàn xe chở 219 người lao động Việt trở về từ Guinea Xích Đạo về đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Ảnh Quang Giang.
Lên top