Lao động tự do thiếu thốn, mắc kẹt trong lán tạm

Bữa cơm đạm bạc của nhóm lao động tự do mắc kẹt trong khu lán trại ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Tất Thảo
Bữa cơm đạm bạc của nhóm lao động tự do mắc kẹt trong khu lán trại ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Tất Thảo
Bữa cơm đạm bạc của nhóm lao động tự do mắc kẹt trong khu lán trại ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Tất Thảo
Lên top