Lao động tự do quay quắt kiếm sống

Một lao động tự do kiếm sống bằng nghề buôn bán đồng nát. Ảnh: B.H
Một lao động tự do kiếm sống bằng nghề buôn bán đồng nát. Ảnh: B.H
Một lao động tự do kiếm sống bằng nghề buôn bán đồng nát. Ảnh: B.H
Lên top