Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ không cần về quê làm thủ tục

Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ không cần về quê làm thủ tục. Ảnh: M.Phương
Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ không cần về quê làm thủ tục. Ảnh: M.Phương
Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ không cần về quê làm thủ tục. Ảnh: M.Phương
Lên top