Lao động tự do mong kiếm được 100.000 đồng/ngày

Người bán hàng rong ở Hà Nội gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. 
Ảnh: vũ minh
Người bán hàng rong ở Hà Nội gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: vũ minh
Người bán hàng rong ở Hà Nội gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: vũ minh
Lên top