Gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng:

Lao động tự do, lao động mất việc vì COVID-19 được nhận tiền hỗ trợ từ 10.5

Lao động tự do - một trong những nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng (ảnh chụp trước 1.4.2020). Ảnh: Hải Nguyễn
Lao động tự do - một trong những nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng (ảnh chụp trước 1.4.2020). Ảnh: Hải Nguyễn
Lao động tự do - một trong những nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng (ảnh chụp trước 1.4.2020). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top