Lao động tự do bị ảnh hưởng sâu nhưng cũng khó triển khai hỗ trợ nhất

Những người lao động tự do bị ảnh hưởng sâu tới thu nhập do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Minh Quân
Những người lao động tự do bị ảnh hưởng sâu tới thu nhập do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Minh Quân
Những người lao động tự do bị ảnh hưởng sâu tới thu nhập do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Minh Quân
Lên top