Lao động trong ngành điện tử Việt Nam tăng 7 lần trong vòng 8 năm