Lao động phi chính thức: 18 triệu người “đánh đu” với cuộc sống

Những lao động làm nghề đánh giày đối mặt với nhiều rủi ro, thu nhập bấp bênh và không được tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Những lao động làm nghề đánh giày đối mặt với nhiều rủi ro, thu nhập bấp bênh và không được tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Những lao động làm nghề đánh giày đối mặt với nhiều rủi ro, thu nhập bấp bênh và không được tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top