Lao động ở ngành nào sẽ bị mất việc làm nếu dịch COVID-19 kéo dài?

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rạp chiếu phim đóng cửa hết tháng 3 phòng COVID-19. Ảnh: Quang Anh
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rạp chiếu phim đóng cửa hết tháng 3 phòng COVID-19. Ảnh: Quang Anh
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rạp chiếu phim đóng cửa hết tháng 3 phòng COVID-19. Ảnh: Quang Anh
Lên top