Từ ngày 1.12.2018:

Lao động nước ngoài ở Việt Nam phải đóng BHXH

Từ ngày 1.12.2018, lao động nước ngoài ở Việt Nam sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: N.V
Từ ngày 1.12.2018, lao động nước ngoài ở Việt Nam sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: N.V
Từ ngày 1.12.2018, lao động nước ngoài ở Việt Nam sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: N.V
Lên top