Lao động nữ trong ngày "đèn đỏ" nghỉ 30 phút, tối thiểu 3 ngày/tháng

Lao động nữ làm việc trong công ty. Ảnh Nam Dương.
Lao động nữ làm việc trong công ty. Ảnh Nam Dương.
Lao động nữ làm việc trong công ty. Ảnh Nam Dương.
Lên top