Lao động nữ trở về “số mo” sau hàng chục năm vắt kiệt sức

Một vụ ngừng việc tập thể, với sự tham gia của hàng nghìn lao động nữ ở Nghệ An, với mục đích đòi quyền lợi. Ảnh: QĐ
Một vụ ngừng việc tập thể, với sự tham gia của hàng nghìn lao động nữ ở Nghệ An, với mục đích đòi quyền lợi. Ảnh: QĐ
Một vụ ngừng việc tập thể, với sự tham gia của hàng nghìn lao động nữ ở Nghệ An, với mục đích đòi quyền lợi. Ảnh: QĐ
Lên top