Lao động nữ mang thai được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Lao động nữ làm việc trong một doanh nghiệp ngành may tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Hà Anh
Lao động nữ làm việc trong một doanh nghiệp ngành may tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Hà Anh
Lao động nữ làm việc trong một doanh nghiệp ngành may tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Hà Anh
Lên top