Lao động nữ không nghỉ ngày "đèn đỏ" được nhận thêm tiền lương

Lao động nữ làm việc trong công ty. Ảnh Nam Dương.
Lao động nữ làm việc trong công ty. Ảnh Nam Dương.
Lao động nữ làm việc trong công ty. Ảnh Nam Dương.
Lên top