Lao động nông thôn qua đào tạo nghề ở Bạc Liêu: Vẫn khó sống bằng nghề

Lao động nông thôn hầu hết khó giàu từ những nghề đã được đào tạo. 
Ảnh: Phan Thanh Cường
Lao động nông thôn hầu hết khó giàu từ những nghề đã được đào tạo. Ảnh: Phan Thanh Cường
Lao động nông thôn hầu hết khó giàu từ những nghề đã được đào tạo. Ảnh: Phan Thanh Cường
Lên top