Lao động nhập cư thiếu nhà ở, “khát” nhà trẻ

30% lao động trong các KCN, Khu kinh tế Hải Phòng là người ngoại tỉnh. Ảnh: H.H
30% lao động trong các KCN, Khu kinh tế Hải Phòng là người ngoại tỉnh. Ảnh: H.H
30% lao động trong các KCN, Khu kinh tế Hải Phòng là người ngoại tỉnh. Ảnh: H.H
Lên top