Lao động nhập cư tăng, Hải Phòng bàn phương án xây dựng khu trọ an toàn

Đại diện chủ nhà trọ, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện An Dương (Hải Phòng) họp bàn giải pháp xây dựng nhà trọ văn minh, an toàn. Ảnh LĐLĐ Hải Phòng
Đại diện chủ nhà trọ, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện An Dương (Hải Phòng) họp bàn giải pháp xây dựng nhà trọ văn minh, an toàn. Ảnh LĐLĐ Hải Phòng
Đại diện chủ nhà trọ, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện An Dương (Hải Phòng) họp bàn giải pháp xây dựng nhà trọ văn minh, an toàn. Ảnh LĐLĐ Hải Phòng
Lên top