Lao động ngừng việc có được nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Người lao động giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top