Lao động nghỉ việc không lương được hỗ trợ COVID-19 cần điều kiện gì?

Lao động nghỉ việc không lương được hỗ trợ COVID-19 cần điều kiện gì? Ảnh: M.Phương
Lao động nghỉ việc không lương được hỗ trợ COVID-19 cần điều kiện gì? Ảnh: M.Phương
Lao động nghỉ việc không lương được hỗ trợ COVID-19 cần điều kiện gì? Ảnh: M.Phương
Lên top