Lao động nghỉ việc không lương để được nhận hỗ trợ cần chuẩn bị gì?

Người lao động bị tạm hoãn việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ. Ảnh minh hoạ Đình Trọng.
Người lao động bị tạm hoãn việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ. Ảnh minh hoạ Đình Trọng.
Người lao động bị tạm hoãn việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ. Ảnh minh hoạ Đình Trọng.
Lên top