Lao động mang thai, nuôi con nhỏ phấn khởi nhận trợ cấp của công đoàn

93 lao động mang thai, nuôi con nhỏ, hoàn cảnh đặc biệt bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ từ LĐLĐ TP Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
93 lao động mang thai, nuôi con nhỏ, hoàn cảnh đặc biệt bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ từ LĐLĐ TP Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
93 lao động mang thai, nuôi con nhỏ, hoàn cảnh đặc biệt bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ từ LĐLĐ TP Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Lên top