Lao động đối mặt nguy cơ ngừng việc, mất thu nhập

Người lao động tại Hà Nội tìm hiểu thông tin về việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Mạnh Dũng
Người lao động tại Hà Nội tìm hiểu thông tin về việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Mạnh Dũng
Người lao động tại Hà Nội tìm hiểu thông tin về việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Mạnh Dũng
Lên top