Lao động chở đào, quất thuê cận Tết ít việc hơn do dịch COVID-19

Chở đào quất có thêm thu nhập song cũng nhiều rủi ro. Ảnh Anh Thư.
Chở đào quất có thêm thu nhập song cũng nhiều rủi ro. Ảnh Anh Thư.
Chở đào quất có thêm thu nhập song cũng nhiều rủi ro. Ảnh Anh Thư.
Lên top