Lao động các tỉnh ĐBSCL tìm đường trở lại nhà máy

Công nhân nhà máy chế biến xuất khẩu tôm đông lạnh tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Công nhân nhà máy chế biến xuất khẩu tôm đông lạnh tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Công nhân nhà máy chế biến xuất khẩu tôm đông lạnh tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top