Lào Cai: Tổ chức bàn giao nhà công vụ cho giáo viên huyện Bắc Hà

Cắt băng khánh thành và bàn giao nhà công vụ giáo viên Trường  Phổ thông dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện Bắc Hà (Lài Cai).
Cắt băng khánh thành và bàn giao nhà công vụ giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện Bắc Hà (Lài Cai).
Cắt băng khánh thành và bàn giao nhà công vụ giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện Bắc Hà (Lài Cai).
Lên top