Lào Cai: LĐLĐ Si Ma Cai tập trung chăm lo người lao động

Đồng chí Nguyễn Hữu Long (phải) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai - trao Mái ấm Công đoàn cho đồng chí Hoàng Văn Tuân – đoàn viên Trường THCS xã Si Ma Cai.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long (phải) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai - trao Mái ấm Công đoàn cho đồng chí Hoàng Văn Tuân – đoàn viên Trường THCS xã Si Ma Cai.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long (phải) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai - trao Mái ấm Công đoàn cho đồng chí Hoàng Văn Tuân – đoàn viên Trường THCS xã Si Ma Cai.
Lên top