Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh: Nhà hoạt động công đoàn mẫu mực của giai cấp công nhân

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình” tại TP. Thái Bình ngày 1.2.2018. Ảnh: ST
Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình” tại TP. Thái Bình ngày 1.2.2018. Ảnh: ST
Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình” tại TP. Thái Bình ngày 1.2.2018. Ảnh: ST
Lên top