Lãnh đạo TP Hà Giang đối thoại trực tiếp với đại diện các CĐCS

Toàn cảnh buổi đối thoại.
Toàn cảnh buổi đối thoại.
Toàn cảnh buổi đối thoại.
Lên top