Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam”