Lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN kiểm tra việc vận hành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải kiểm tra khu vực bảo tàng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải kiểm tra khu vực bảo tàng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải kiểm tra khu vực bảo tàng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Lên top