Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra điểm bầu cử, tặng hơn 27.000 khẩu trang

Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh - kiểm tra điểm bầu cử ở Tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: CĐ
Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh - kiểm tra điểm bầu cử ở Tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: CĐ
Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh - kiểm tra điểm bầu cử ở Tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: CĐ
Lên top