Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh nắm bắt hoạt động sản xuất đầu năm