Lãnh đạo huyện có hơn 13.000 ca COVID-19 đối thoại với doanh nghiệp và CNLĐ

Đối thoại giữa CNLĐ, cán bộ Công đoàn và người sử dụng lao động với lãnh đạo huyện Đức Hòa. Ảnh: K.Q
Đối thoại giữa CNLĐ, cán bộ Công đoàn và người sử dụng lao động với lãnh đạo huyện Đức Hòa. Ảnh: K.Q
Đối thoại giữa CNLĐ, cán bộ Công đoàn và người sử dụng lao động với lãnh đạo huyện Đức Hòa. Ảnh: K.Q
Lên top