Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI. Ảnh: Sơn Tùng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI. Ảnh: Sơn Tùng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top