Lãnh đạo Đà Nẵng thăm chúc Tết người lao động, chiến sĩ đêm giao thừa

Lãnh đạo Đà Nẵng thăm chúc Tết người lao động, chiến sĩ đêm giao thừa. Ảnh: HL
Lãnh đạo Đà Nẵng thăm chúc Tết người lao động, chiến sĩ đêm giao thừa. Ảnh: HL
Lãnh đạo Đà Nẵng thăm chúc Tết người lao động, chiến sĩ đêm giao thừa. Ảnh: HL
Lên top