Lạng Sơn: Vai trò của công tác nữ công ngày càng được khẳng định

Nữ công nhân lao động đang thi đua lao động sản xuất tại Công ty TNHH Thành Long.
Nữ công nhân lao động đang thi đua lao động sản xuất tại Công ty TNHH Thành Long.
Nữ công nhân lao động đang thi đua lao động sản xuất tại Công ty TNHH Thành Long.
Lên top